Рӯзҳо 2«б»2«а»3«а»3«б»4«а»4«б»5«б»5«а»6«б»6«а»7«а»7«б»8«а»9«а»10«а»11«а»
Душанбе 1
Забони мода
Математика
Забони русӣ
Забони мода
Математика
Забони мода
Математика
Биология
Адабиёт
Математика
Забони мода
Физика
Забони русӣ
География
Таърихи хал
Технологияи
2
Забони мода
Забони русӣ
Математика
Забони мода
Забони русӣ
Забони мода
Суруд ва му
Математика
Технология
География
Санъати тас
Тарбияи ҷис
Физика
Таърихи хал
Алгебра
Забони мода
3
Забони русӣ
Забони мода
Суруд ва му
Математика
Забони мода
Математика
Забони мода
Тарбияи ҷис
Суруд ва му
Биология
География
Забони русӣ
Алгебра
Нақшакашӣ
Таърихи уму
Химия
4
Математика
Забони мода
Забони мода
Математика
Забони мода
Забони мода
Тарбияи ҷис
Суруд ва му
География
Технологияи
Геометрия
Алгебра
География
Химия
Биология
Таърихи хал
5
Санъати тас
Тарбияи ҷис
Забони мода
Табиатшинос
Суруд ва му
Санъати тас
Математика
Математика
Математика
Технологияи
Физика
География
Биология
Химия
Геометрия
Забони русӣ
6
Санъати тас
Санъати тас
Математика
Забони русӣ
Биология
Химия
Алгебра
География
Омодагии иб
Сешанбе 1
Математика
Суруд ва му
Забони мода
Математика
Математика
Математика
Забони англ
Технологияи
Технологияи
Забони мода
Алифбо ва м
Санъати тас
Геометрия
Физика
Химия
Забони мода
2
Суруд ва му
Забони мода
Забони мода
Забони англ
Забони англ
Забони мода
Технологияи
Забони мода
Забони англ
Санъати тас
Алгебра
Забони мода
Физика
Химия
Адабиёт
Адабиёт
3
Забони мода
Забони мода
Забони англ
Суруд ва му
Табиатшинос
Забони мода
Адабиёт
Математика
Таърихи уму
Таърихи хал
Биология
Физика
Алифбо ва м
Геометрия
Технология
Забони англ
4
Забони мода
Математика
Математика
Забони мода
Забони русӣ
Табиатшинос
Математика
Адабиёт
Математика
Математика
Физика
Адабиёт
Химия
Забони мода
Забони англ
Алгебра
5
Тарбияи ҷис
Санъати тас
Математика
Забони мода
Забони англ
Суруд ва му
Математика
Забони русӣ
Математика
Суруд ва му
Забони англ
Технологияи
Биология
Адабиёт
Физика
Геометрия
6
Санъати тас
Забони англ
Забони русӣ
Математика
Забони русӣ
Биология
Математика
Биология
Забони англ
Технологияи
Забони англ
Биология
Алгебра
Физика
Чоршанбе 1
Забони мода
Математика
Забони англ
Математика
Математика
Математика
Забони русӣ
Таърихи хал
Санъати тас
Забони мода
Биология
Забони англ
Химия
Технология
Омодагии иб
Асосҳои иқт
2
Забони мода
Забони русӣ
Забони мода
Забони мода
Забони мода
Забони мода
Биология
Забони англ
Биология
Адабиёт
Забони русӣ
Алифбо ва м
Технология
Экология
Тарбияи ҷис
Биология
3
Забони русӣ
Забони мода
Забони мода
Забони мода
Забони мода
Забони мода
Технология
Технология
Забони мода
Забони русӣ
География
Тарбияи ҷис
Забони мода
Биология
Физика
Таърихи уму
4
Математика
Забони мода
Математика
Санъати тас
Тарбияи ҷис
Забони англ
Таърихи хал
Тарбияи ҷис
География
География
Технология
Технология
Адабиёт
Таърихи уму
Биология
Забони русӣ
5
Забони англ
Математика
Тарбияи ҷис
Санъати тас
Санъати тас
Тарбияи ҷис
Забони англ
Забони мода
Тарбияи ҷис
Технология
Физика
География
Забони русӣ
Тарбияи ҷис
Забони мода
Химия
6
Забони англ
Забони русӣ
Забони русӣ
Санъати тас
Забони англ
Математика
Алгебра
Биология
Забони мода
Тарбияи ҷис
Соати тарби
Химия
Астрономия
Панҷшанбе 1
Забони мода
Забони мода
Забони русӣ
Забони англ
Математика
Математика
Математика
Адабиёт
Забони русӣ
Адабиёт
Забони русӣ
Алгебра
Санъати тас
Асосҳои дав
Геометрия
Адабиёт
2
Забони мода
Забони мода
Забони мода
Табиатшинос
Забони мода
Забони мода
Санъати тас
Таърихи уму
Тарбияи ҷис
Технологияи
Забони мода
Забони русӣ
Тарбияи ҷис
Таърихи дин
Забони мода
Алгебра
3
Математика
Математика
Забони мода
Тарбияи ҷис
Забони мода
Забони мода
Таърихи уму
Математика
Технологияи
Математика
Адабиёт
Забони мода
Физика
Забони русӣ
Тарбияи ҷис
Таърихи хал
4
Табиатшинос
Тарбияи ҷис
Математика
Математика
Табиатшинос
Забони англ
Забони мода
Забони мода
Математика
Тарбияи ҷис
Алифбо ва м
Физика
Алифбо ва м
з.руси/з.ан
Таърихи хал
Геометрия
5
Забони англ
Технологияи
Табиатшинос
Соати тарби
Забони русӣ
Адабиёт
Санъати тас
Забони англ
Таърихи уму
Тарбияи ҷис
Технологияи
Алгебра
Физика
Адабиёт
Ҳуқуқи инсо
6
Соати тарби
Забони англ
Тарбияи ҷис
Математика
Забони русӣ
Технологияи
Физика
Алгебра
Маърифати о
Ҷумъа 1
Забони русӣ
Табиатшинос
Санъати тас
Математика
Забони мода
Забони русӣ
Биология
Технологияи
Математика
з.руси/з.ан
Алифбо ва м
Геометрия
Забони англ
Забони мода
Технологияи
Астрономия
2
Забони мода
Забони русӣ
Санъати тас
Забони мода
Забони мода
Забони англ
Технологияи
Биология
Забони русӣ
Биология
Технологияи
Алифбо ва м
Забони мода
Алгебра
Забони русӣ
Забони англ
3
Забони мода
Забони мода
Тарбияи ҷис
Забони мода
Математика
Математика
Математика
Забони русӣ
Математика
Математика
Забони англ
Таърихи уму
Адабиёт
Технологияи
Астрономия
Химия
4
Тарбияи ҷис
Забони мода
Табиатшинос
Тарбияи ҷис
Забони англ
Табиатшинос
Технологияи
Математика
Биология
Геометрия
Технологияи
Таърихи хал
Забони русӣ
Химия
Биология
5
Математика
Забони англ
Забони русӣ
Забони русӣ
Тарбияи ҷис
Тарбияи ҷис
Забони англ
Биология
Таърихи хал
Соати тарби
Биология
Алгебра
Адабиёт
Технологияи
Астрономия
6
Забони англ
Соати тарби
Технологияи
Санъати тас
Соати тарби
Забони англ
Забони мода
Забони мода
Физика
Геометрия
Биология
Химия
Шанбе 1
Математика
Забони англ
з.руси/з.ан
Алгебра
Адабиёт
Биология
Физика
Ҳуқуқи инсо
Алгебра
2
Забони мода
Математика
Математика
Таърихи уму
Забони англ
Асосҳои дав
з.руси/з.ан
Физика
Технологияи
3
Забони русӣ
Математика
Соати тарби
Адабиёт
Алгебра
Таърихи уму
Биология
Алгебра
Физика
4
Математика
Математика
Таърихи хал
Забони англ
Забони русӣ
Технологияи
Забони англ
Тарбияи ҷис
5
Технологияи
Забони русӣ
Тарбияи ҷис
6